کاشانه
کاشانه
کاشانه

کاشانه

۱٬۳۹۷ ویدئو ۴۷۳٬۹۲۲ بازدید

استفاده نادرست از موسیقی واـرات مخرب آن

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور درباره ی موسیقی درمانی و شرطی سازی وآثار مخرب موسیقی بر روان انسان

سلامت ۲۶ مهر ۱۳۹۶