جانستان/ افغانستان
جانستان/ افغانستان
جانستان/ افغانستان

جانستان/ افغانستان

۱۹ ویدئو ۶٬۱۴۸ بازدید

سرود زیبای نوجوانان افغانستانی در مورد مردم ایران

سرود نوجوانان افغانستانی در مورد مردم ایران

اجتماعی ۱ خرداد ۱۳۹۸