مهندس سید عزت الله ضرغامی
مهندس سید عزت الله ضرغامی
مهندس سید عزت الله ضرغامی

مهندس سید عزت الله ضرغامی verified_user

۲۴۲ ویدئو ۳۴۷ بازدید

قرائت طنز ضرغامی از خدمات تام و جری!

سخنرانی دانشگاه شیراز سال 1395

اجتماعی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
اینستاگرام
۸۷ ویدئو
اینستاگرام
مصاحبه
۱۰ ویدئو
مصاحبه
کلیپ
۱۴ ویدئو
کلیپ
آیین زندگی
۳۲ ویدئو
آیین زندگی
اقلیم ایران
۱۰ ویدئو
اقلیم ایران
پیک آشنا
۷۹ ویدئو
پیک آشنا
شوق زندگی
۲۸ ویدئو
شوق زندگی