einaky com

einaky com

۷۰ ویدئو ۱۲٬۳۳۹ بازدید

فیلم آموزش ریاضی انسانی دوازدهم فصل اول

دوره پیش رو به آموزش ریاضی دوازدهم انسانی، دوره دوم متوسطه می پردازد. برای مشاهده ادامه آموزش ها به سایت عینکی به آدرس زیر مراجعه کنید: http://einaky.com/downloads/category/product/ensani/12ensani/ مدرس: مهندس شهربانو دوستی

آموزشی ۸ مرداد ۱۳۹۸