حیات وحش  HD
حیات وحش  HD
حیات وحش  HD

حیات وحش HD

ویدئوهای با کیفیت از حیات وحش با ما همراه باشیبد

۲۹۸ ویدئو ۳۰٬۷۴۷ بازدید

اجبار اردک مادر به جوجه هایش برای شنا در آب

مرغابی یا اردک یا بَط نامی است که معمولاً برای تعدادی از گونه‌های مرغابی سانان در خانوادهٔ اردکیان به کار می‌رود. مرغابی‌ها به چندین زیرخانواده تقسیم می‌شوند. مرغابی‌ها اغلب پرندگان آبی هستند که بیشترشان کوچک‌تر از هم‌خانواده‌های غاز و قو هستند. مرغابی‌ها هم در آب دریا و هم در آب شیرین زندگی می‌کنند. در این ویدیو اردک مادر فرزندانش را با زور به آب میندازد

حیات وحش ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
طبیعت
۲۷ ویدئو
طبیعت
پرندگان
۱۸ ویدئو
پرندگان
حشرات
۱۷ ویدئو
حشرات
خزندگان
۳۱ ویدئو
خزندگان
پستانداران
۱۲۹ ویدئو
پستانداران
آبزیان
۶۱ ویدئو
آبزیان