حیات وحش  HD
حیات وحش  HD
حیات وحش  HD

حیات وحش HD

۳۶۲ ویدئو ۱۴۴٬۳۹۱ بازدید

شکار پرنده وسط گربه سیاهگوش

سیاه‌گوش یا کاراکال یا منگوله‌گوش گربه‌سانی کوچک است که در خاورمیانه و آفریقا زندگی می‌کند. کاراکال یکی از سنگین‌ترین و سریع‌ترین گربه‌های کوچک است و مطالعات ژنتیکی نشان می‌دهد که گربه طلایی آفریقایی و یوزگربه نزدیک‌ترین خویشاوندان این گربه‌سان‌اند. درباره سیاهگوش: https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%D8%B4 منبع: https://youtu.be/V4e6PsA6mmI Incredible: A Caracal Slaps Down a Bird in Flight

حیات وحش ۱۵ آبان ۱۳۹۷
طبیعت
۲۸ ویدئو
طبیعت
پرندگان
۲۶ ویدئو
پرندگان
حشرات
۱۷ ویدئو
حشرات
خزندگان
۳۳ ویدئو
خزندگان
پستانداران
۱۴۳ ویدئو
پستانداران
آبزیان
۷۰ ویدئو
آبزیان