فناوری

فناوری

۱۹ ویدئو ۷٬۲۳۴ بازدید

آزمایش سیلندر هیدرولیکی تلسکوپی

روش تست سیلندر هیدرولیکی تلسکوپی

متفرقه ۶ مرداد ۱۳۹۶