سورنا ستاری

سورنا ستاری

۳۱۷ ویدئو ۳٬۳۹۵ بازدید

مستند گزارشی از سفر دکتر ستاری به اتریش- اسفند۹۵

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)

متفرقه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶
سفرهای برون مرزی
۲ ویدئو
سفرهای برون مرزی
انیمیشن
۱ ویدئو
انیمیشن
متفرقه
۷ ویدئو
متفرقه
ایران ساخت
۴ ویدئو
ایران ساخت
مراسم ها
۲ ویدئو
مراسم ها
گزارش
۱ ویدئو
گزارش
دیدارهای رسمی
۴ ویدئو
دیدارهای رسمی
اخبار
۱ ویدئو
اخبار