تکنولوژی
تکنولوژی
تکنولوژی

تکنولوژی

۹ ویدئو ۴۴۰ بازدید

راکت هایی که پرتابشان شکست خورد

در ویدیویی زیر شاهد پرتاب راکت هایی هستید که به هر دلیل فنی دچار مشکل شدند و پرتابشان بطور کامل شکست خورد

تکنولوژی ۱۹ آبان ۱۳۹۷