علم و تکنولوژی

علم و تکنولوژی

۹۴۸ ویدئو ۸۶٬۴۴۵ بازدید

چالش های استارت آپ های ایرانی

چالش استارت آپ های ایرانی - بازی های مهمان پرستانه

تکنولوژی ۱۸ فروردین ۱۳۹۸