علم و تکنولوژی

علم و تکنولوژی

۹۴۶ ویدئو ۵۷٬۹۰۶ بازدید

فیلم انفجار و عدم موفقیت در پرتاب ماهواره بر به فضا

فیلم انفجار و عدم موفقیت در پرتاب ماهواره بر به فضا

تکنولوژی ۲۵ دی ۱۳۹۷