خبرنگار 2

خبرنگار 2

۳ ویدئو ۷۰ بازدید

حرکت بزرگترین کاروان پیاده زنان از نیشابور به سمت مشهد

نیشابور- بزرگترین کاروان پیاده زنان نیشابور در مسیر منتهی به مشهد در حال حرکت است.

سیاسی ۱۵ آبان ۱۳۹۷
خبرنگار 1
۱۴۱ بازدید
۵ ویدئو