مهدی زمانی

مهدی زمانی

۹ ویدئو ۸۰ بازدید

فرازی بسیارزیبا از استادمحمدکاظمی

وَ اَلشَّمْسِ وَ ضُحٰاهٰا ﴿۱﴾ سوگند به خورشید و تابندگى اش، (۱) وَ اَلْقَمَرِ إِذٰا تَلاٰهٰا ﴿۲﴾ سوگند به مه چون پى [خورشید] رود. (۲) وَ اَلنَّهٰارِ إِذٰا جَلاّٰهٰا ﴿۳﴾ سوگند به روز چون [زمین را] روشن گرداند، (۳) وَ اَللَّيْلِ إِذٰا يَغْشٰاهٰا ﴿۴﴾ سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد، (۴) وَ اَلسَّمٰاءِ وَ مٰا بَنٰاهٰا ﴿۵﴾ سوگند به آسمان و آن کس که آن را برافراشت، (۵)

مذهبی ۱۴ مهر ۱۳۹۸