32مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

32مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

۱۴ ویدئو ۵۵ بازدید

احمد عباس فرج از کشور عراق قرائت مرحله نهایی

قرائت آقای احمد عباس فرج از کشور عراق قرائت مرحله نهایی را ملاحظه مینمایید که در سی و دومین مسابقات بین المللی قرآن کریم فروردین و اردیبهشت ۹۴ در تهران برگذار شده بود ارائه کردند .

سی و دومین دوره مسابقات ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸