همه چی در همه
همه چی در همه
همه چی در همه

همه چی در همه

۸٬۲۹۸ ویدئو ۳۵۱٬۴۵۷ بازدید

دستگیری اراذل اوباش

ستگیری باند شیطانی موسوم به برادران دالتون که در تهران به زور خشونت و تهدید وارد خانه های شهروندان می‌شدند و اقدام به انجام اعمال شوم و حیوانی خود می نمودند بابت الفاظ و خشونت نسبی کلیپ عذر ما را پذیرا باشید ولی هرزگاهی چنین جریاناتی باید نشر گردد تا تلنگری باشد برای یک عده معلوم الحال که بدانند خط قرمز پلیس امنیت جامعه هست و در این خصوص با کسی تعارف و مماشات ندارد و نخواهد داشت

متفرقه ۲۳ مهر ۱۳۹۷