اخبار سیاسی مذهبی
 اخبار سیاسی مذهبی
 اخبار سیاسی مذهبی

اخبار سیاسی مذهبی

۲٬۴۶۶ ویدئو ۲۴۸٬۲۶۳ بازدید

شیخ علی اکبر تهرانی و زهرا تهرانی چه میگفنتد ؟؟

در این کلیپ که مربوط به چند سال قبل است زهرا تهرانی با مقایسه ای مضحک و بچه گانه، بیماری اخیر شیخ اکبر را فوق العاده و غیرطبیعی جلوه داده و صبر وی در قبال این بیماری را فراتر از صبر ائمه می داند. همچنین با مقایسه خود و حضرت اباالفضل مدعی است که به وی ۳۰بار امان نامه داده شده، ولی وی از قبول آن امتناع کرده است. ✅شیعه علی اکبری نیز از نکات قابل توجه در صحبتهای او در این کلیپ است. ⛔️البته ادبیات سخیف و به کاربردن الفاظ دور از شأن یک سخنران مذهبی نیز در میان کلمات این مدعی دروغین قابل توجه است

مذهبی ۱۸ اسفند ۱۳۹۷