بیولوژی

بیولوژی

۲۲۷ ویدئو ۳۳٬۹۲۱ بازدید

خونریزی های گوارشی

خونریزی‌های گوارشی دستگاه گوارش شامل مری، معده، روده‌ی کوچک، روده‌ی بزرگ (کولون)، رکتوم و معقد است. خونریزی می‌تواند قسمت فوقانی دستگاه گوارش (مری و معده و دوازدهه) یا در قسمت تحتانیِ آن (روده‌ی باریک و روده‌بزرگ و رکتوم و معقد) رخ دهد. خونریزی ممکن است در بیش از یک نقطه باشد. مقدار خونریزی نیز می‌تواند از بسیار کم (حتی در حدی که با چشم قابل مشاهده نیست) تا مقادیر زیاد (تا حدی که جان بیمار را به خطر اندازد) ، متغیر باشد. خونریزی گوارشی یک بیماری نیست، بلکه‌ نشانه‌ای از بیماری است. علل خونریزی گوارشی کدامند؟ علل مختلف و متفاوتی برای خونریزی گوارشی وجود دارد: - هموروئید (بواسیر) – شقاقِ معقد - زخم گوارشی ( پپتیک اولسر) - پارگی یا التهاب در مری - دیورتیکول (زایده‌ی کیسه‌مانندِ غیرطبیعی در دستگاه گوارش) یا التهاب در آن - بیماری‌های التهابی روده - پولیپ‌های روده‌ی بزرگ (کولون) - سرطان در روده‌ی بزرگ، معده یا مری - درگیری‌های عروقی در قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش مانند واسکولیت یا ایسکمی - و غبره... علایم خونریزی گوارشی کدامند؟ - استفراغ خونی یا استفراغ حاوی موادی شبیه به دانه‌های قهوه، این به معنای خون‌ریزی از قسمت فوقانی دستگاه گوارش است. - وجود خون در مدفوع خونِ موجود در مدفوع می‌تواند روشن یا تیره…

آموزشی ۱۷ تیر ۱۳۹۶