سید سعید زرکامی

سید سعید زرکامی

۲ ویدئو ۴ بازدید

محاسبات سریع و ذهنی ؛ به توان دو رسوندن اعداد 12 تا 19

سید سعید زرکامی/ فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه علم و صنعت رشته مهندسی مواد نانو/ دبیر ریاضیات و محاسبات دبیرستان نمونه دولتی دکتر حسابی و جعفری اسلامی https://www.instagram.com/saeed.zarkami ۰۹۱۰۴۹۷۳۰۷۸

آموزشی ۲۳ مرداد ۱۳۹۸