bahrampoor
bahrampoor
bahrampoor

bahrampoor

۱۷ ویدئو ۹ بازدید

سخنرانی طرز فکر کارول دوک

در این فیلم خانم کارول دوک به زیبایی توضیح می دهد که طرز فکر ما چه اثری بر زندگی ما دارد . آموزش سخنرانی و فن بیان - محمد پیام بهرام پور کسب اطلاعات بیشتر در وب سایت بیشتر از یک https://www.bishtarazyek.com

آموزشی ۲۳ تیر ۱۳۹۸