تمرین

تمرین

۱ ویدئو ۳ بازدید

آموزش سخنرانی و فن بیان

اموزش سخنرانی مناسب چه افرادی است و چرا باید آن را یاد بگیرید؟ https://tamrin.info

آموزشی ۲۸ شهریور ۱۳۹۸