همگام با ورزش
همگام با ورزش
همگام با ورزش

همگام با ورزش

این کانال اخبار ورزشی و برنامه های آموزشی را مورد استفاده قرار میدهد.

۱۲۳ ویدئو ۱٬۹۱۹ بازدید

قهرمانی سیامند رحمان در وزنه‌برداری معلولین آسیا

قهرمانی سیامند رحمان در وزنه‌برداری معلولین آسیا | &;قهرمانی سیامند رحمان در وزنه;برداری; 107+ کیلوگرم&;معلولین آسیا 2018

ورزشی ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
شمشیر بازی
۲ ویدئو
شمشیر بازی
ژیمناستیک
۲ ویدئو
ژیمناستیک
شطرنج
۲ ویدئو
شطرنج
سوارکاری
۱ ویدئو
سوارکاری
سنگ نوردی
۱ ویدئو
سنگ نوردی
وزنه برداری
۱۹ ویدئو
وزنه برداری
دو و میدانی
۱۱ ویدئو
دو و میدانی