من و شما

من و شما

۶۷ دقيقه ۶ ویدئو ۴۱۳ بازدید

انتقاد هومن سیدی در برنامه منو شما از تلوزیون انتقاد هومن سیدی از اخبار ۲۰:۳۰ که گزارشی علیه فیلم عاشقانه پخش کرده بود.

انتقاد هومن سیدی از اخبار ۲۰:۳۰ که گزارشی علیه فیلم عاشقانه پخش کرده بود.

هنری ۲۴ بهمن ۱۳۹۶