دخترونه

دخترونه

۲ ویدئو ۷۹۶ بازدید

آموزش پاک کردن آدامس و رنگ از روی وسایل

آموزش پاک کردن آدامس و رنگ از روی وسایل که حاصل خرابکاری بچه هاست

کودک ۲۱ بهمن ۱۳۹۷