مجله آنلاین بنیانا
مجله آنلاین بنیانا
مجله آنلاین بنیانا

مجله آنلاین بنیانا

۲۵ دقيقه ۱ ویدئو ۱۱۵ بازدید

تقلب در امتحان (احکام تقلب در امتحان مدرسه یا آزمون استخدامی)

حکم تقلب کردن چیست؟ آیا در قیامت عذاب دارد؟ اگر مسئول یا معلم راضی باشد چطور؟ آیا اگر بعد از امتحان، درس مورد نظر خوانده شود مشکل برطرف می­گردد؟ مطالعه متن کامل : https://bonyana.com/5117

مذهبی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷