مجله ی هفتگی به روز
مجله ی هفتگی به روز
مجله ی هفتگی به روز

مجله ی هفتگی به روز

۴ ویدئو ۱۰۱ بازدید

دانلود قسمت ۳۲۴ برنامه به روز - ۲۷ مهر ۱۳۹۷

به روز برنامه ای با موضوع فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تکنولوژی ۲۸ مهر ۱۳۹۷