مجله ی هفتگی به روز
مجله ی هفتگی به روز
مجله ی هفتگی به روز

مجله ی هفتگی به روز

۵ ویدئو ۱۵۵ بازدید

استارتاپ چیست ؟ و مباحثی همچون سرمایه گذاری جسورانه

در این ویدیو به مباحث زیر پرداخته می‌شود: استارت آپ چیست ؟ اکوسیستم استارتاپی چیست و شرکت در رویدادها چقدر مفید است؟ ایده مهم تر است یا تیم ؟ جذب سرمایه و انواع سرمایه گذاری، نقش شتاب دهنده ها و زمان ورود به شتاب دهنده، نقش اعتبارسنجی، سختی های کارآفرینی با ناصر غانم زاده

تکنولوژی ۱۹ تیر ۱۳۹۸