رادیو کورش

رادیو کورش

۴ ویدئو ۱۲ بازدید

کورش مال حامی حیوانات

کورش مال در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی ،باقیمانده غذا در فوکورت کورش مال را به حیوانات بی سرپناه و خیابانی می دهد.

اخبار ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸