سید مجتبی انسانیت

سید مجتبی انسانیت

۳ ویدئو ۱ بازدید

سقف شیبدار 2

https://www.aparat.com/v/K9Htq آنالیز و توضیح جامع انواع سقف شیبدار با شش قانون کلی(پارت دوم) مهندس انسانیت 09397154026 کانال دپارتمانظامهندسی vipiaa@ اینستاگرام iaa.design

آموزشی ۱۸ تیر ۱۳۹۸
آنالیز آزمون طراحی معماری بهمن 97
۱ ویدئو
آنالیز آزمون طراحی معماری بهمن 97
پاسخ آزمون طراحی معماری نظام مهندسی
۱ ویدئو
پاسخ آزمون طراحی معماری نظام مهندسی
حل آزمون طراحی معماری بهمن 97 نظام مهندسی
۱ ویدئو
حل آزمون طراحی معماری بهمن 97 نظام مهندسی
آنالیز آزمون طراحی معماری اردیبهشت 97
۱ ویدئو
آنالیز آزمون طراحی معماری اردیبهشت 97
حل آزمون طراحی معماری نظام مهندسی
۲ ویدئو
حل آزمون طراحی معماری نظام مهندسی
حل آزمون طراحی معماری اردیبهشت 97 نظام مهندسی
۱ ویدئو
حل آزمون طراحی معماری اردیبهشت 97 نظام مهندسی
آنالیز آزمون طراحی معماری نظام مهندسی مهر 96
۱ ویدئو
آنالیز آزمون طراحی معماری نظام مهندسی مهر 96
آنالیز مهندس انسانیت
۳ ویدئو
آنالیز مهندس انسانیت