آموزشی

آموزشی

۳۸ ویدئو ۱۸٬۷۰۰ بازدید

یک تعریف ساده از بیت کوین - what is bitcoin

بیت‌کوین یک رمزارز و نظام پرداخت جهانی با کارکردهای مشابه پول بی‌پشتوانه است، ولی از نظر حقوقی هیچ کشوری آن را به عنوان پول قانونی به رسمیت نشناخته‌است. از نظر فنی بیت‌کوین نخستین پول دیجیتال غیرمتمرکز است. چرا که بدون بانک مرکزی یا مسئول مرکزی کار می‌کند. یک تعریف ساده از بیت کوین - what is bitcoin

آموزشی ۳۱ تیر ۱۳۹۸