متنوع و دیدنی

متنوع و دیدنی

۱۷۹ ویدئو ۲۱٬۹۰۲ بازدید

اجرای بسیار زیبای 4 بعدی در مسابقه مهارتهای شرق آسیا

اجرای حرکات موزون بسیار زیبای 4 بعدی در مسابقه مهارتهای شرق آسیا

طنز ۱۸ شهریور ۱۳۹۷