بنیاد ملی نخبگان

بنیاد ملی نخبگان

۴۷۵ ویدئو ۵٬۳۷۲ بازدید

۵مین نمایشگاه کار

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.bmn.ir)

تکنولوژی ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
انیمیشن
۱ ویدئو
انیمیشن
ایران ساخت
۳ ویدئو
ایران ساخت
نشست ها و هم اندیشی
۱ ویدئو
نشست ها و هم اندیشی
متفرقه
۱۵ ویدئو
متفرقه
مراسم ها
۱ ویدئو
مراسم ها
گزارش
۱ ویدئو
گزارش
دیدارهای رسمی
۳ ویدئو
دیدارهای رسمی
اخبار
۱ ویدئو
اخبار