دانـــشجو
دانـــشجو
دانـــشجو

دانـــشجو

۴۵ ویدئو ۲۰٬۶۹۱ بازدید

اهمال کاری - چرا از انجام کارهای مهم زندگی خود طفره می رویم؟

https://www.ted.com/talks/tim_urban_inside_the_mind_of_a_master_procrastinator?language=en#t-4037 https://sojud.ir

متفرقه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
khamenei.ir
khamenei.ir
۴۶۸۰۳ بازدید
۶۸۶ ویدئو
آموزش پایتون
۴ ویدئو
آموزش پایتون
فیلم سینمایی
۱۷ ویدئو
فیلم سینمایی
علمی
۱۴ ویدئو
علمی
اقتصادی
۱ ویدئو
اقتصادی