ساختنی؛ آموزش ساخت کاردستی

ساختنی؛ آموزش ساخت کاردستی

۸ ویدئو ۲۶۴ بازدید

دوخت تاب پارچه ای خواب (ننو کتان)

فیلم آموزش کامل دوخت تاب پارچه ای خواب (ننو کتان).

آموزشی ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
آموزش چرم دوزی
۰ ویدئو
آموزش چرم دوزی