سید علی

سید علی

۱ ویدئو ۲۳ بازدید

آموزش کار با دستگاه پیکسل زن

فایدیم، پخش کننده پیکسل خام از تولید کننده

آموزشی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایسنا
۱۰۷۳۳۰ بازدید
۹۰۳ ویدئو