سید علی

سید علی

۱ ویدئو ۵۲ بازدید

آموزش کار با دستگاه پیکسل زن

فایدیم، پخش کننده پیکسل خام از تولید کننده

آموزشی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایسنا
۱۳۳۲۹۷ بازدید
۱۱۰۲ ویدئو