kafeniaz kafeniaz

kafeniaz kafeniaz

۴ ویدئو ۱۳۳ بازدید

رازهایی برای ایجاد یک ذهنیت ثروتمند

تفاوت های خیلی زیادی بین ذهنیت افراد فقیر و ثروتمند وجود دارد. افراد فقیر بیشتر به نداری و بدبختی و ورشکستگی فکر می کنند اما افراد ثروتمند به ثروت، خوشبختی، آرامش و هر چیزی که به پول ارتباط داشته باشد فکر می کنند. این ویدیو کوتاه رازهایی در مورد ذهنیت افراد موفق و ثروتمند به شما بیان می کند

آموزشی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸