مهدی منوچهرزاده

مهدی منوچهرزاده

۳۵ ویدئو ۳۷۰ بازدید

آموزش زبان انگلیسی (جلسه سومEssential 1 در یک دقیقه )

جهت ثبت نام در کلاس ها و یا خرید بسته های آموزشی دکتر منوچهرزاده به آیدی تلگرام https://t.me/mei_sales مراجعه فرمایید. www.jazireyezaban.com https://t.me/JazireyeZaban https://www.instagram.com/jazireyezaban/ <a href="http://www.jazireyezaban.com/">زبان برای مهاجرت</a> <a href="http://www.jazireyezaban.com/">آموزش زبان انگلیسی</a>

آموزشی ۳۰ بهمن ۱۳۹۷