برنامه نویس

برنامه نویس

۳ ویدئو ۴ بازدید

آموزش مقدماتی و اولیه برنامه نویسی faradars.org

بخش ۱ : فیلم آموزش مبانی برنامه نویسی و انواع زبان های برنامه نویسی در وب سایت faradars.org.

آموزشی ۱۴ اسفند ۱۳۹۷