دنیای ورزش
دنیای ورزش
دنیای ورزش

دنیای ورزش

۱۴۸ ویدئو ۳۶٬۶۷۵ بازدید

توضیح عالدل فردوسی پور درباره تیکه کلام هایش

فیلم توضیحات عادل فردوسی پور درباره تیکه کلام ها و ادبیات گزارش گر اش

ورزشی ۲۷ مهر ۱۳۹۷