دنیای ورزش
دنیای ورزش
دنیای ورزش

دنیای ورزش

۲۵۷ ویدئو ۵۹٬۶۱۰ بازدید

افشاگری ناباورانه علی دایی: یک زن، دلیل اخراج من از سایپا شد!

افشاگری تند و تیز علی دایی بعد از اخراجش از باشگاه علیه مدیران سایپا فیلم افشاگری ناباورانه عای دایی: یک زن، دلیل اخراج من از سایپا شد!/کاری نکنید تشت رسوایی تان را بیندازم

ورزشی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸