کلیپ متفرقه

کلیپ متفرقه

۴۹ ویدئو ۲۰٬۷۴۶ بازدید

فیلم / حمید عسکری بعد از این اجرا ممنون الکار شد

فیلم / حمید عسکری بعد از این اجرا ممنون الکار شد / نگین پارسا در اینستگرام خود نوشت : دقايقى بعد از اجراى اين قطعه، متاسفانه ديگه به من اجازه خوندن ندادند و ميكروفون رو ازم گرفتم خيلى تلخ و سخت بود، بغض كردم فقط بايد از اونجا به بعدش رو ساز ميزدم بدون خوندن آخه من ساخته شدم براى اينكار ! ميخواستم ديگه ادامه ندم اونقدر حالم بد شد. تا اينكه صداى مردم كه اسممو صدا ميكردن يه جان دوباره بهم داد من از كسى كه ميكروفون رو ازم گرفت متنفر نيستم من از كسانى كه دستورش رو صادر كردند متنفر نيستم بسه تنفر بسه تفرقه ما با عشق درستش مى كنيم نه با تنفر ما مردمى هستيم كه همو دوست داريم ما توى بحران ها اينو ثابت كرديم وقتى جايى زلزله مى آد با هر پوشش و تفكرى يكرنگ ميشيم ميريم كمك ما سالها پيش زمان جنگ اينو ثابت كرديم كه مردا و زنامون از هر قشرى و از هر جاى دنيا با هر عقيده اى مى رفتن براى دفاع از خاكشون ميشه درستش كرد با صلح با عشق با دوست داشتن همديگه آهسته آهسته... #موسيقى#زنان#ايران#كنسرت#تهران

موسیقی ۱۴ بهمن ۱۳۹۷