ویدئوهای اختصاصی

ویدئوهای اختصاصی

۳۹ ویدئو ۱٬۸۵۵ بازدید

قانونی برای ازدواج که اجرا نمی‌شود!

به موجب قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۲۸ آذر ۱۳۸۴ دولت موظف به تامین مسکن (برای سه سال اول) و شغل مورد نیاز جوانان متاهل می‌باشد. اما تاکنون هیچ اقدامی نشده است.

جامعه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر
۱۴۲۷۰۰ بازدید
۳۴۹۲ ویدئو