قاسم صفایی‌نژاد

قاسم صفایی‌نژاد

۴ ویدئو ۵۱۴ بازدید

عدالت و آزادی، منجر استقلال میشود

شهید بهشتی: وقتی در جامعه‌ای، عدل و آزادی درست پاسداری نشه، خود بخود راه برای نفوذ بیگانه هموار میشه. و بالعکس آنچه می‌تواند آزادی یک ملت را بهش معنی بدهد واقعا، استقلال آن ملت است.

سیاسی ۲۲ بهمن ۱۳۹۷