آموزشکده

آموزشکده

۵٬۱۸۶ ویدئو ۹۱٬۰۹۳ بازدید

مراحل آماده سازی ماهی قزل آلا دودی

ویدئویی از نحوه آماده سازی ماهی قزل آلای دودی

آموزشی ۲۹ مهر ۱۳۹۷
word
۵۲ ویدئو
word
excel
۳۴ ویدئو
excel