آموزشکده

آموزشکده

فیلم های آموزشی در این کانال قرار خواهند گرفت

۵٬۱۸۳ ویدئو ۵۶٬۴۳۶ بازدید

ایده های عالی ساخت کار دستی با وسایل منزل

در این ویدیو آموزش ساخت کاردستی با وسایل اضافه را یاد می گیرید

آموزشی ۶ شهریور ۱۳۹۷
word
۵۲ ویدئو
word
excel
۳۴ ویدئو
excel