جهانگرد
جهانگرد
جهانگرد

جهانگرد

۱۳۷ ویدئو ۷٬۴۸۹ بازدید

کوه رینیر و طبیعت پارک ملی واشنگتن (4K)

کوه رینیر کوهی در جنوب سیاتل، واشینگتن است که به عنوان بلندترین کوه ایالت واشینگتن و ارتفاعات کسکیدز است. این کوه در پارک ملی کوه رینیر قرار دارد. منبع: https://youtu.be/Lkt48E34Tno درباره کوه رینیر: https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B1

گردشگری ۲۸ مهر ۱۳۹۷
قاره جنوبگان
۰ ویدئو
قاره جنوبگان
قاره استرالیا
۰ ویدئو
قاره استرالیا
قاره آمریکا
۳ ویدئو
قاره آمریکا
قاره آسیا
۵ ویدئو
قاره آسیا
قاره آفریقا
۱ ویدئو
قاره آفریقا
تصاویری از قاره اروپا
۳۱ ویدئو
تصاویری از قاره اروپا
تور جهانی
۲۰ ویدئو
تور جهانی