از همه جا
از همه جا
از همه جا

از همه جا

گوناگونهای جهان ، از همه جا و همه چیز ...

124 دقيقه 15 ویدیو

سامسونگ دست به دامان کمال تبریزی شد

فیلم کوتاه بسازید و گوشی سامسونگ جایزه ببرید این روز ها سامسونگ در این چهره منفوری کسب کرده و به همین دلیل دست به دامان کمال تبریزی شده

هنری ۲۶ بهمن ۱۳۹۶