از همه جا
از همه جا
از همه جا

از همه جا

گوناگونهای جهان ، از همه جا و همه چیز ...

۱۳۴ دقيقه ۲۱ ویدئو ۷۳ بازدید

ممنوعیت افطاری دادن به دستور آقای وزیر!

ممنوع کردن افطاری دادن از جیب وزارت ارتباطات به دستور اذری جهرمی

هنری ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷