فروشگاه اینترنتی کتابم کو

فروشگاه اینترنتی کتابم کو

۱ ویدئو ۵ بازدید

کتاب گناه فرار

شبی پدری عجول بعد از زیر گرفتن زنی در جاده، توقف نمی کند و می گریزد، کیلومترها دورتر از محل حادثه اتومبیلش را می سوزاند و همه چیز را فراموش می کند. اما پسرش که شاهد این ماجراست ... نه! او هرگز فراموش نمی کند. بعد از آن همه چیز میان او و پدر تغییر می کند

سرگرمی ۱۶ شهریور ۱۳۹۸