زندگی
زندگی
زندگی

زندگی verified_user

۶ ویدئو ۱۲۰ بازدید

طی شد این عمر !

هدفمون چیه از زندگی؟ حواسمون به خودمون هست؟! قدر خودمون رو می دونیم یا خودمون رو حیف می کنیم؟! سرمون رو به چی گرم کردیم؟! این روزها چقدر زندگی می کنیم؟!

سرگرمی ۲ مهر ۱۳۹۸
mohammad.h.Hallaj
mohammad.h.Hallaj
۵۵۰۶۸ بازدید
۲۲۰ ویدئو
amin
۲۳۵۲۳۸ بازدید
۱۲۴ ویدئو