پندار محبی Pendar mohebi

پندار محبی Pendar mohebi

۱ ویدئو ۸ بازدید

پندار محبی - صحنه های ناک اوت کردن حریفهایش!!!!!!!

صحنه هایی از مبارزات دکتر پندار محبی که با ناک اوت شدن حریفهایش به مدال طلا دست یافت.

ورزشی ۹ شهریور ۱۳۹۸