راگانیوز
راگانیوز
راگانیوز

راگانیوز verified_user

۲۶ ویدئو ۱٬۳۹۲ بازدید

فیلمی نادر از ماشین دودی شهرری

ماشین دودی نامی بود که در تهران قدیم به اولین خط آهن ایران که میان تهران و شهرری کشیده شده بود داده بودند. علت این نامگذاری بخاری بود که از دودکش قطار آن خارج می‌شد.

اخبار ۹ بهمن ۱۳۹۷
سلامت
۱ ویدئو
سلامت
شهری
۵ ویدئو
شهری
سیاسی
۱ ویدئو
سیاسی
اجتماعی
۵ ویدئو
اجتماعی
اقتصادی
۳ ویدئو
اقتصادی
حوادث
۱ ویدئو
حوادث
گوناگون
۲ ویدئو
گوناگون
فرهنگی
۷ ویدئو
فرهنگی