موسسه قرآنی علیین

موسسه قرآنی علیین

۸ ویدئو ۲ بازدید

مستند آموزش تندخوانی جهشی قرآن کریم (تحدیر) موسسه قرآنی علیین

مستند آموزش تندخوانی قرآن کریم در موسسه فرهنگی قرآن و عترت علیین وبسایت Eliyeen.Com شماره تماس: 02634205009

آموزشی ۱۶ مهر ۱۳۹۸