محمد امیرسیفی

محمد امیرسیفی

۴۱ ویدئو ۵٬۴۰۹ بازدید

گل ممد تماس با ترامپ۲

گل ممد این داستان:تماس تلفنی با ترامپ قسمت دوم

طنز ۷ شهریور ۱۳۹۷