مهندس فناوری اطلاعات

مهندس فناوری اطلاعات

۰ ویدئو ۰ بازدید
TED talks
TED talks
۹۳۰۱۴ بازدید
۱۳۹۷ ویدئو