mfta
mfta
mfta

mfta

۲ ویدئو ۱۶ بازدید

لوطی کوچه سایبر - قسمت دوم

این دفعه لوطی ما، نا غافل چندتا چک و مشت از این فضای مجازی نوش جان کرده! میدونید "چک اول" چیه؟ اگر نمیدونید پای درد و دل لوطی ما بشینید

طنز ۲۴ فروردین ۱۳۹۸