گروه ساعت شنی

گروه ساعت شنی

۳ ویدئو ۴ بازدید

آموزش فتوشاپ / ایجاد حالت چرخش در لاستیک خودرو

SpinBlur . . در این قسمت یادمیگیرید چطور با فرمان SpinBlur برای قسمتی از تصویر یک تاری چرخشی ایجاد کنید. (فقط در یک دقیقه).

آموزشی ۲ اسفند ۱۳۹۷
آموزش ایلوستریتور ساعت شنی
۰ ویدئو
آموزش ایلوستریتور ساعت شنی
آموزش پریمیر ساعت شنی
۰ ویدئو
آموزش پریمیر ساعت شنی
آموزش فتوشاپ ساعت شنی
۲ ویدئو
آموزش فتوشاپ ساعت شنی